WEDOLIT N 52 切削油

2019-03-22 10:44:37 
通用型成形及切削油。 WEDOLIT N 52 是一款适用于深拉,挤压,冲压和切割加工的高添加性复合切削油。该产品不仅适用于汽车,而且适用于铁素体和高强度铬镍钢。可采用喷雾、浸泡或者通过刷子或者刷辊使用。 该产品通过 Rattunde & Co 公司认证,是一款在满足基本润滑性能的前提下,使用量最小的切削油。 

通用型成形及切削油

WEDOLIT N 52 是一款适用于深拉,挤压,冲压和切割加工的高添加性复合切削油。该产品不仅适用于汽车,而且适用于铁素体和高强度铬镍钢。可采用喷雾、浸泡或者通过刷子或者刷辊使用。

该产品通过 Rattunde & Co 公司认证,是一款在满足基本润滑性能的前提下,使用量最小的切削油。

性能:

· 非水溶性冷却液

· 特别适用于管材切割

· 也适用于成型加工(镦锻等)

· 提供一层极其耐压的薄膜

· 具备出色的承载能力

· 受化学添加剂的影响,长期的防锈保护取决于被加工过的材料,保护期限应通过实验来确定。在此之前,应立即对金属表面进行脱脂(特别是铜和黄铜合金,可能会发生变色)

· 可采用有机溶剂或含水的碱性工业清洗剂通过喷淋或浸泡的脱脂装置予以去除

· 通过Rattunde认证

技术参数:

参数:                                                数值:                                                标准:

外观                                            中褐色 、透明                                            视觉

15℃时的密度                           大约 0.91 g / cm3                                  ASTM D 7042

20℃时的粘度                       大约 400-450 mm2 / s                              ASTM D 7042

40℃时的粘度                       大约 110-130 mm2 / s                              ASTM D 7042

闪点                                                > 180 °C                                       DIN EN ISO 2592

四球实验焊接负载                                -                                                DIN 51350 T2

铜腐蚀                                                4级                                               DIN 51759-1

Reichert 摩擦值                        < 1200 kg / cm2                                    Reichert 标准

可移动性                                            满足                                              VDA 230-213

存储信息:

储存温度必须在5-40°C之间,原密封包装最低储存时间为24个月。