WEDOLIT AN 9921-100 防锈油

2019-03-22 10:44:37 
WEDOLIT AN 9921-100 是一款针对钢铁制品而研发的低粘度、无溶剂的防锈油。其中含有一种缓蚀剂组合物,可用于在有顶仓库中临时储存的防锈保护。主要适用于喷淋或者浸没,也可以通过浸渍或滚动浸渍。 

WEDOLIT AN 9921-100 是一款针对钢铁制品而研发的低粘度、无溶剂的防锈油。其中含有一种缓蚀剂组合物,可用于在有顶仓库中临时储存的防锈保护。主要适用于喷涂或浸涂,也可以通过浸入或刷涂使用。

其不受德国 VOC-regulation (VOC-guideline, 31 BImSchV) 和瑞士VOC法规 (Lenkungsabgabe VOCV Swiss) 的约束。

性能:

· 在表面形成一层较薄的抗氧化保护膜

· 涂抹后锈蚀防护立即生效

· 该产品具有良好的抗水性能,同时具有良好的水分离性能

· 不含挥发性有机化合物(VOC)

· 除了高极性和对许多金属表面的亲和力之外,它还具有良好的扩散效果,因此确保了良好的润湿性能而没有斑点

· 即使是贮存了很长时间的备件或者工具,也可以用有机溶剂(冷清洗剂)或水溶性工业洗剂轻松去除

技术参数:

参数:                                                数值:                                                标准:

外观                                                  淡褐色                                                  视觉

15℃时的密度                               0.84 g / cm3                                      ASTM D 7042

20℃时的粘度                             10-12 mm2 / s                                    ASTM D 7042

闪点                                                > 100°C                                        DIN EN ISO 2719

膜重                                             1.0-1.4 g / m2                                          浸渍法

膜型                                                    油膜                                                  有触感

脱水效果                                                -                                               内部测试标准

水分离                                             15 分钟                                           内部测试标准

湿热试验                                         ≥ 70 天                                   DIN EN ISO 6270-2 AHT

盐雾试验                                        > 24 小时                                  DIN EN ISO 9227 NSS

存储信息:

储存温度必须在5-40°C之间,原密封包装储存时间至少为12个月。